Kalkulator rozmiaru biustonosza
Obwód pod biustem(cm):
Obwód w biuście(cm):
Rozmiar biustonosza:


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Skorzystanie z funkcji dokonywania zakupów w Sklepie jest możliwe wyłącznie w przypadku zarejestrowanych Klientów. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do konta na stronie internetowej Sklepu oraz w celu realizacji zamówienia.
2. W trakcie rejestracji w Sklepie Klient podaje: adres e-mail i tworzy hasło dostępu.
3. Przed dokonaniem zakupu Klient podaje dodatkowo na formularzu zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, adres doręczenia przesyłki
4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Dokonując rejestracji bądź zakupu Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. w szczególności dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących w formie newslettera.
6. Warunkiem skutecznej rejestracji Klienta w Sklepie jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu internetowego, a także wyrażenie zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody przez Klienta są dobrowolne, jednak nie udzielenie zgody w powyższym zakresie oraz niepodanie danych osobowych uniemożliwiają założenie konta przez Klienta na stronie Sklepu i dokonywanie zakupów w Sklepie.
7. Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez Sprzedawcę jego danych osobowych innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, w celu realizacji zamówienia.
8. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu automatycznie zbierane są dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ sytemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań Klientów na stronie internetowej Sklepu, zbierania danych demograficznych, personalizacji zawartości Sklepu.
9. Dane uzyskane na podstawie bezpośredniego kontaktu Klienta ze Sprzedawcą są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i udzielenia odpowiedzi na przesłane przez niego pytanie.
10. Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera następuje na skutek wyrażenie zgody przez Klienta podczas rejestracji i polega na zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji nowego konta w Sklepie lub na skutek dobrowolnego podania adresu email w polu "Zapisz się do newslettera" na stronie Sklepu.
11. Uzyskane w powyższy sposób dane dodawane są do listy mailingowej Sklepu. Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu email Klienta podmiotom trzecim. Prawidłowy adres email jest niezbędny do tego, aby można było wysyłać klientom za ich zgodą informacje handlowe o nowościach, promocjach oraz reklamach podmiotów współpracujących.
12. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletterów od Sklepu poprzez wysłanie maila pod adres sklemarilyn@gmail.coml z prośbą o usunięcie subskrypcji newslettera z bazy danych Sklepu.
13. Sklep umieszcza na swoich stronach odsyłacze umożliwiające Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. jednak Sprzedawca nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
14. Sprzedawca podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, tak aby zapobiec dostępowi podmiotów nieuprawnionych do danych osobowych Klienta powierzonych Sklepowi.
15. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
b) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi.
16. Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
17. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z serwisu internetowego Sklepu w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe (tzw. "cookies"). Instalacja tych plików jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta, przetwarzanie bądź przechowywanie danych osobowych Klienta.
18. Sklep jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności.
19. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu